Web Content Display Web Content Display

አድራሻችን

ሚኒስትር  ጽ/ቤት

       ስልክ፡- +251118334143

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና ግብርና ዘርፍ 

       ስልክ፡- +251118334148

የትራንስፖርትና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍ 

       ስልክ፡- +251118693727  

የማዕድን፣ ኢነርጂና ኮንስትራክሽን ዘርፍ 

       ስልክ፡- +251118284378

ኮርፖሬት ፋይናንስና አስተዳደር ዘርፍ 

       ስልክ፡- +251118693684

 ኮርፖሬት ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

        ስልክ፡- +251118276920      

የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5

ገርጂ የኮንስትራክሽን ዲዛይንና ቁጥጥር ሥራ ድርጅት ህንፃ ጎን ይገኛል፡፡

Web Content Display Web Content Display